These are amazing! Enough said. 
Ingredients: Butter, cocoa powder, sugar, eggs, GF flour mix (white rice flour, brown rice flour, potato starch, tapioca flour, arrow root, guar gum, pectin), sour cream, vanilla baking powder, baking powder, salt, marshmallows, semi-sweet chocolate chips, gluten-free graham crackers.

S'more Cupcakes - 1 dozen

$24.00Price