Makes about 12 waffles.  

INGREDIENTS: GLUTEN-FREE FLOUR MIX (WHITE RICE FLOUR, BROWN RICE FLOUR, POTATO STARCH, TAPIOCA FLOUR, ARROWROOT, GUAR GUM, PECTIN), BAKING POWDER, SALT

GF/VEGAN Waffle Mix in Fabric Bag

$5.99Price